Thursday, August 13, 2015

THE Q-BUILDINGAs part of a much bigger research (see COMMUNICATION), I selected 21 universities worldwide, which got via Twitter two easy questions: “Does your university have a building, which is indicated by the letter "Q"? And what is the main activity in that building?” There was no use of hashtags, because that might be of influence of the reader of the tweet. Nothing could be concluded that it would be a test with facts, how the university communicates with the outside world. About the result I am not at all surprised, but you can read about it in the larger study, which I will publish later this year.


Why a question about a Q-building? I see such a building as a form of communication with professors, students and the public, and so it would be useful if every university, or cooperation of universities, could have one. Fortunately, there are universities that have access to such a building.

Just a word about the schedule: DATE is of course the date, hereby I like to use year-month-day; UNIVERSITY is the university's name; RANKING gives the order in which answers came in; RESPONSE whether a response is received "V" or "X"; EXTRA means more personal contact was there from the university to me.

In fact, I can say that the question was not important, but the reaction all the more.Out of 17,000 universities worldwide 21 were selected for this quest The fastest and accurate universities BERKELY MURDOCH UNIVERSITY RADBOUD UNIVERSITY UNIVERSITY GRONINGEN ERASMUS MC ANTWERP UNIVERSITY UNICAT BERLIN VU BRUSSEL UNIVERSITY OF COLORADO DENVER The universities that did not answer MAASTRICHT UNIVERSITY LUMC LEIDEN UNIVERSITY COLOGNE CAMBRIDGE OXFORD HARVARD STANDFORD UNIVERSITY OF NEW YORK UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SYDNEY UNIVERSITY UNIVERSITY OF QUEENSLAND MELBOURNE UNIVERSITY Researcher: Mr. Gé Henning – The Netherlands Period of quest: August 7 – 12, 2015

HET Q-GEBOUW
Als onderdeel van een veel groter onderzoek (zie COMMUNICATIE), selecteerde ik 21 universiteiten wereldwijd, welke van mij via Twitter twee eenvoudige vragen kregen: “Heeft uw universiteit een gebouw, dat wordt aangeduid door de letter "Q"? En wat is de belangrijkste activiteit in dat gebouw? Hieraan werden geen hashtags verbonden, want die zouden kunnen leiden tot beïnvloeding van de personen die de tweet onder ogen kregen. Uit niets mocht worden opgemaakt dat het een test met feiten zou zijn, hoe de universiteit communiceert met de buitenwereld. Over het resultaat sta ik helemaal niet versteld, maar dat kunt u lezen in het grotere onderzoek, dat ik later dit jaar zal publiceren.


Waarom een vraag over een Q-gebouw? Ik zie een dergelijk gebouw als communicatiemiddel van professoren, studenten en het publiek en dus zou het handig zijn als iedere universiteit en of samenwerking van universiteiten er over zou kunnen beschikken. Gelukkig zijn er universiteiten die de beschikking hebben over een dergelijk gebouw.

Even een uitleg over het schema: DATE is uiteraard de datum, hierbij maak ik graag gebruik van jaar-maand-dag; UNIVERSITY is de naam van de universiteit; RANKING geeft de volgorde van antwoorden aan; RESPONSE of er een antwoord is ontvangen “V” of niet “X”; EXTRA betekent dat er meer persoonlijk contact is geweest vanuit de universiteit naar mij toe.


In feite kan ik stellen dat de vraag niet van belang was, maar de reactie des te meer.


Uit 17,000 universiteiten wereldwijd zijn er 21 geselecteerd voor dit onderzoek De snelste en meeste accurate universiteiten die antwoorden: BERKELY MURDOCH UNIVERSITY RADBOUD UNIVERSITY UNIVERSITY GRONINGEN ERASMUS MC ANTWERP UNIVERSITY UNICAT BERLIN VU BRUSSEL UNIVERSITY OF COLORADO DENVER De universiteiten die geen antwoord zonden: MAASTRICHT UNIVERSITY LUMC LEIDEN UNIVERSITY COLOGNE CAMBRIDGE OXFORD HARVARD STANDFORD UNIVERSITY OF NEW YORK UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA SYDNEY UNIVERSITY UNIVERSITY OF QUEENSLAND MELBOURNE UNIVERSITY Onderzoeker: Dhr. Gé Henning – Nederland Periode van onderzoek: Augustus 7 – 12, 2015