Friday, January 23, 2015

UNIQUE FOR DUMMIES

This document is a translation of my Dutch written document: "UNIEK VOOR DUMMIES".
If you feel yourself addressed, it is certainly important to read this document, because it is now provided with facts. An experience of mine that people do not believe me, because I do not call facts, so you get them here. 

My document "EVERYTHING IN NATURE IS UNIQUE" is actually already soaked with facts and more scientists will disclose facts. A fact that I am right.

In everything you do, I will mention a few: breathing, heartbeat, your move, etc., something good happens: everything is unique. So every breath, the pumping of your heart, your movement. Linked to time. The seconds go forth, associated with the date and position. 

For convenience go back to read the beginning of this document and start. You might think that is identical, because you have just done it, but it's unique because the first time it has happened was in the past. And so it will always be when you go read it again. 

Do you remember him, the definition of unique? Here it comes again: Object = object + dimension. Dimension can be odor, color, size, weight, position, evolution and more. So you can add here for convenience 'time'.

But there are smart people, at least, they think they are smart, by stating that you can go back in time to travel to the West. But they forget that the position changes relative to the time here, therefore, there is a change. From Amsterdam to New York is 7 hours and 45 minutes. Theoretically you have, if someone in the morning leaves at 10 am, that - with time here - to arrive at 5:45 pm. The time difference of 6 hours makes it there 11:45 pm on a different position. And so everything remains unique.

Take a computer-controlled robot arm, which always does the same, then surely every act is unique as time goes on.

In almost all cases you can rely yourself on the time and if you manipulate the time, the position appears. If you are able to bypass the time and position, you still have the evolution and influence of the environment. You can not change unique or manipulate.

Then you can say that logic has the right to pick out the 'position' of an object, but it is not logical because you forget the time. Each attosecond creates a new unique situation. An attosecond is the smallest unit ever established by man. It is a trillionth of a second. Even when a smaller unit can be realized it still is growing a new unique situation.

So it's all very simple: Everything is unique and our existence as well, in everything we do and not do, and we will never be able to go back in time and always create unique acts.

UNIEK VOOR DUMMIESAls je jezelf aangesproken voelt is het zeker van belang om dit document te lezen, omdat het nu voorzien is van feiten. Een ervaring van mij is, dat mensen mij niet geloven, omdat ik geen feiten noem, dus krijg je ze erbij. 

Mijn document “ALLES IN DE NATUUR IS UNIEK” is eigenlijk al doorweekt van feiten en steeds meer wetenschappers zullen feiten bekendmaken. Een feit dat ik gelijk heb.

In alles dat je doet, ik noem er een paar: ademhalen, een kloppend hart, je bewegen, enzovoort, gebeurt er iets leuks: dat alles uniek is. Dus iedere ademhaling, het pompen van je hart, je beweging. Gekoppeld aan tijd. De seconden gaan voort, daaraan gekoppelde ook de datum en positie. 

Ga voor het gemak eens terug naar het begin van dit document en begin te lezen. Je zou kunnen denken, dat is identiek, want dat heb ik net ook gedaan, maar het is juist uniek, omdat de eerste keer in het verleden is gebeurd. En zo zal het steeds zijn als je het opnieuw gaat lezen.

Ken je hem nog, de definitie voor uniek? Komt ie nog een keer: object = object + dimensie. Dimensie kan je  uitsplitsen naar geur, kleur, grootte, gewicht, positie, evolutie en meer. Je kunt hier dus voor het gemak ‘tijd’ toevoegen. 

Maar er zijn slimme mensen, tenminste, zij denken slim te zijn, door te stellen dat je terug kan gaan in de tijd door naar het westen te reizen. Maar ze vergeten daarbij dat dan de positie verandert ten opzichte van de tijd hier er dan ook een wijziging ontstaat. Van Amsterdam naar New York is 7 uur en 45 minuten. Theoretisch heb je dan, als iemand om 10 uur ‘s morgens vertrekt, dat je - met de tijd van hier - om 17:45 uur aan komt. Het tijdsverschil van 6 uur maakt dan dat het daar 11:45 uur is op een andere positie. En dus blijft alles uniek.

Neem je een computergestuurde robot arm, die steeds hetzelfde doet, dan is toch iedere handeling uniek, omdat de tijd doorgaat. 

In vrijwel alle gevallen kun je jezelf beroepen op de tijd en als je de tijd manipuleert komt de positie in beeld. Als je dan in staat bent om de tijd en de positie te omzeilen, heb je altijd nog de evolutie en de invloed van de omgeving. Je kunt het uniek zijn niet omzeilen of manipuleren. 

Dan kan je wel zeggen dat logica het recht heeft om ‘positie’ uit een object te halen, maar dan is het niet logisch omdat je de tijd vergeet. Iedere attoseconde ontstaat er een nieuwe unieke situatie. Een attoseconde is de kleinste eenheid die ooit door de mens is vastgesteld. Het is een triljoenste van een seconde. Maar al zou een nog kleinere eenheid kunnen worden vastgesteld, dan nog ontstaat steeds een nieuwe unieke situatie.

Het is dus allemaal heel eenvoudig: Alles is uniek en ons bestaan ook, in alles wat we doen en of niet doen en we zullen nooit terug kunnen in de tijd en steeds unieke handelingen verrichten.