Monday, August 18, 2014

EBOLA and AIDSEbola and AIDS can be considered as one family. The difference between them is the incubation period and the type of transfer, but the way it works in the body is the same. See the Medical Journal of December 2013. Ebola has a short time of incubation: between 7 and 21 days, while the incubation time for AIDS is 9 till 10 years. During the period of those 9-10 years the person is infected with hiv. The transfer of Ebola is through all body fluids, while transfer of AIDS happens by blood.

On 7 July 2013 I published the document “The Source Of HIV/AIDS” after I first wrote in Dutch the document “Hoe AIDS is ontstaan”. That document was sent to professor  Joep Lange, on 19 June 2013. But because of the shortness in time I never got an answer from him.

When in April 2014 the news about Ebola came into the world, I did not pay much attention to it. Although there were already quite a few victims that could be counted: 127 people were infected, 111 people did die. Strange that difference. It makes me think of the differences in numbers with AIDS. And also the people in the world that will not get sick after getting a virus. One percent of the white world population will not get sick after being infected. Is this also happening to Ebola?

Searching on the Internet about ‘secret’ documents from the period of 1940-1945 had no result. All documents from that time were published already. I mean the information about the tests that were made by Nazi Germany in laboratories on human. In my opinion not all documents are published relating to the eradication of human, except the superior race which Hitler wanted to be on this world. Better known as the Aryan race. Those documents came for a part to America, Russia and Great Britain. Top secret! Who tells me that Top Secret documents are safe? People who work in government are only human and may be tempted … Money is an important factor to get things done. I suspect Ebola find its origin in AIDS.

The epidemic of Ebola is unfolding.

Through a terrible event, a link starts on 18 July, 2014. Constantly in my mind there is the word Ebola and the name Joep Lange. It is after the day that flight MH17 is shot down in Eastern Ukraine. 298 Innocent people were killed, including professor Joep Lange. Till now the word Ebola is still connected in my brain to Joep. What does that mean? Why is this happening?

On 14 August 2014 the WHO says it is allowed to use medications that are not yet tested on human for patients who are having Ebola. But why aren’t they using medication that already is in use for people with AIDS? I wrote down some information and did sent it to the director of the Dutch AIDS Foundation and I told him I would publish my story on my blog.

I can not do anything else. Lets hope scientists worldwide will act.

Will try to figure out the documents that came from the Nazi period, but I have the feeling that the pharmaceutical industry already has been there before me.

CONCLUSION: This story leads to the use of AIDS drugs for Ebola patients. It will not be the final solution, but it can be a start to halt the epidemic. AIDS originated from natural sources; Ebola from a man-made

Rest in peace Joep Lange.

-----
IMPORTANT UPDATE 2014-09-22: The National Center for Infectious Diseases has done research about the medication for AIDS if it could be used for Ebola. It seems that Ebola and AIDS are less familiar than thought. There are some comparisons possible between these diseases.
Source: Dutch AIDS Foundation

EBOLA en AIDS

Ebola en aids kunnen als één familie worden beschouwd. Het verschil zit hem in de incubatietijd en overdracht, echter de werking in het menselijk lichaam is gelijk. Zie hiervoor het Medical Journal van December 2013. Ebola heeft een heel korte incubatietijd, namelijk tussen de 7 en 21 dagen, terwijl die van aids 9 à 10 jaar bedraagt. Hier moet dan wel bij worden opgemerkt dat de periode van 9 à 10 jaar wordt doorgebracht met HIV. De overdracht vindt bij ebola plaats door middel van alle lichaamssappen terwijl het bij aids door middel van bloedcontact plaatsvindt.

Op 7 Juli 2013 publiceerde ik het document “The Source Of HIV/AIDS”, nadat ik eerst dit document in het Nederlands had geschreven met de titel “Hoe AIDS is ontstaan”. Dat Nederlandse document zond ik op 19 Juni 2013 aan professor Joep Lange, wetenschapper op het gebied van aids. Waarschijnlijk door de grote drukte met zijn werk, kreeg ik geen antwoord.

Toen in April 2014 ebola in het nieuws kwam, gaf ik er weinig aandacht aan. Alhoewel er al aardig wat slachtoffers konden worden geteld: 127 mensen werden geïnfecteerd, waarvan 111 mensen overleden. Hoe vreemd is dat verschil. Dat lijkt verdacht veel op een door mij eerder gemaakte conclusie, namelijk dat 1% van de blanke wereldbevolking niet ontvankelijk is voor aids. Zou dit dan ook bij het ebola virus het geval zijn?

Zoeken op het internet naar ‘geheime’ documenten uit de periode 1940-1945 leverde niets op. Alles zou al zijn gepubliceerd. Ik bedoel hierbij de testen die Nazi-Duitsland deed in laboratoria op mensen. Mijns inziens zijn niet alle documenten gepubliceerd. Vooral niet de testen die betrekking hadden op het uitroeien van de mens, behalve dan het superieure ras van Hitler: het Arische ras. Deels zijn die documenten in Amerika terechtgekomen, deels in Rusland en deels in Engeland. Wie zegt mij dat geheime documenten altijd geheim blijven. Mensen die bij de overheid werken zijn ook maar mensen en kunnen makkelijk in de verleiding komen, om - tegen betaling - een oogje dicht te knijpen. Ik vermoed dat de oorsprong van ebola hierin een weg kan vinden. Gebaseerd op aids.

De epidemie van ebola begint omvang te krijgen.
Door een verschrikkelijke gebeurtenis, ontstaat er op 18 Juli 2014 een link, die constant in mijn geheugen actief blijft. Het is de dag na 17 Juli, toen vlucht MH17 werd neergehaald in Oost-Oekraïne. Aan boord waren er 298 mensen, waaronder professor Joep Lange. Mijn hersenen verbinden ebola met Joep Lange. Wat betekent dat? Waarom is dat?

Op 14 Augustus verklaart de WHO dat allerlei soorten van medicatie gebruikt mogen worden om het ebola virus in te dammen. Voor mij betekent het dat men ebola ook met aids medicatie kan behandelen. Neen heb je en ja kan je krijgen!
Ik schreef een document over dit alles en zond dit aan de directeur van het Aidsfonds in Nederland. Hierin vermelde ik tevens dat ik de informatie op mijn blog zou publiceren.

Ik kan verder niets ondernemen. Het is nu aan de wetenschappers in de wereld.

Misschien dat ik nog onderzoek doe naar de laboratorium testen uit het Nazi-tijdperk. Ik moet echter wel opmerken dat de farmaceutische industrie mij misschien voor is geweest.

CONCLUSIE: Dit verhaal leidt tot het gebruik van aids medicatie voor ebola patiënten. Het zal niet de uiteindelijke oplossing zijn, maar het kan een begin zijn om de epidemie te stoppen. Aids is ontstaan vanuit natuurlijke bron; ebola vanuit een door de mens gecreëerde situatie.

Rust in vrede Joep Lange.

---


BELANGRIJKE UPDATE 2014-09-22:
Het Nationaal Centrum voor Infectieziekten heeft onderzoek gedaan over de medicatie voor AIDS als het zou kunnen worden gebruikt voor Ebola. Het lijkt erop dat Ebola en AIDS minder aan elkaar gelijk zijn dan gedacht. Er zijn echter wel vergelijkingen mogelijk tussen deze ziekten.
Bron: Aidsfonds