Monday, February 19, 2018

UPDATE 20180218
UPDATE 20180218 NEDERLANDS

In november 2017 heb ik mijn complete proefschrift verwijderd van de computer met een eenvoudige druk op de delete-knop. Want als ik voor 50 mensen boerenkoolstamppot maak en 5 mensen proeven spruitjes, dan heb ik iets verkeerd gedaan.

Dus in november 2017 opnieuw begonnen met het schrijven van mijn proefschrift over de methode die het menselijke lichaam helpt zichzelf te genezen. Nu wel op een manier dat iedereen hetzelfde leest.

Weten hoe iets werkt en het ook nog eens opschrijven is wat anders, maar ik doe het stapje voor stapje en heb mijn proefschrift ingedeeld in meerdere stukken, zodat ik niet constant aan eenzelfde stuk informatie hoef te werken.

Ik moet het zelf allemaal doen, omdat er nou eenmaal geen wetenschappers zijn met de kennis van morgen, dus kunnen ze mij ook niet helpen.


ENGLISH (Translation with Google)

In November 2017 I removed my complete thesis from the computer with a simple press on the delete button. Because if I make kale stew for 50 people and 5 people taste Brussels sprouts, I have done something wrong.

So in November 2017 I started writing my thesis about the method that helps the human body to heal itself. Now in a way that everyone reads the same.

Knowing how something works and also another record is different, but I do it step by step and have divided my thesis into several pieces, so I do not constantly have to work on the same piece of information.

I have to do it all myself, because there are no scientists with the knowledge of tomorrow, so they cannot help me either.